BLOG

Možné je všetko
Škola života

Škola života.

Termín „škola života“ je tak často spomínaný, že sa vo význame občas človek stratí. Určite to neznamená škola základ života. Aj keď učenie je jav, ktorý prebieha počas nášho celého života. Možno často krát počúvate vetu, že až budete starší, tak zmúdriete. Je to naozaj tak? Nestane sa skôr to, že budete mať viac skúseností, ktoré vás vycvičia pre lepšie riešenie?

Určite uvažujete, ako som to myslel. Vysvetlím! Učenie je proces, ktorému predchádza pocit resp. potreba poznania. Bez potreby spoznať a pochopiť sa bohužiaľ učenie nedeje. Nanajvýš ak bifľovanie. Spoznať krásne veci je čarovná možnosť. Spoznať a pochopiť svet a vesmír je vlastne cesta k pochopeniu samého seba. Z toho vyplýva, že ten, kto sa nechce učiť, nepriamo odmieta spoznať sám seba. Taký človek potom prepadá depresiám, pretože z nepochopenia často urobí veci, ktoré neskôr ľutuje.

Otázka „PREČO?“

Malé dieťa dáva najčastejšie jeden typ otázky: PREČO??? Dieťa zaujíma podstata vecí a túži spoznávať – slobodne spoznávať. Ako dospievame, aj naše spoznávanie naberá stále viac rozmer logiky. Dieťa to nerieši. Z dejín je známy Popperov model, ktorý spomína filozof Popper v jednej zo svojich esejí. Pri každej otázke prečo sa dostávate do vyššej úrovne. Napr: Oci, prečo nejdeme von? Pretože je noc… Prečo? Pretože nevyšlo slniečko. Prečo? Pretože naša časť zemegule je z opačnej strany. Prečo? Atď atď atď. Popper definoval, že štandardne vzdelaný človek by nemal mať problém odpovedať do 3-5 úrovne. Géniovia a učenci 5-10 úrovne.

            Skúste aj vy možno byť na malú chvíľu dieťaťom a hľadajme. Pýtajme sa. Kto sa pýta, ten málo googli. Akokoľvek vás táto cesta môže smerovať k novým možnostiam. To môže byť nebezpečné, pretože to môže zmeniť váš život. Ak však hľadáte práve to a máte vnútornú potrebu vymaniť sa z rutiny, tak sa skúste pozerať inak. V ďalších článkoch budem písať o spôsobe myslieť inak a tzv. myslení zo škatule. Čo myslíte? Prečo?


RasťoKmeť…možné je všetko.


Podeľte sa o tieto informácie s priateľmi ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply