Komunikácia vo vrcholovom manažmente

„Behá vám po rozume otázka, ako si získať rešpekt kolegov alebo klientov? Chcete získať väčšiu sebaistotu pri presadzovaní svojich názorov? Spolu to dokážeme.“

Komunikácia ako životný úspech

komunikácia vo vrcholovom managementeKomunikácia je základom všetkého – to je pravdivý fakt. Spája ľudí vo firme, v organizácii na ceste za dosiahnutím cieľov, naplnenia vízií. Bez správnej komunikácie by bol úspech ťažko dosiahnuteľný.

Ani manažér či asistentka bez komunikačných zručností ďaleko nezájdu. Osvojenie komunikačných zručností prispieva k úspešnému manažérskemu konaniu a riešeniu aj na prvý pohľad nevyriešiteľných situácií. Dobre zvládnutý strategický manažment a implementácia komunikačnej stratégie je zaručenou polovicou úspechu.

Zlepšite svoju komunikáciu na maximum

Zdokonaľovanie komunikačných zručností je súčasťou osobnostného rozvoja.

Program Komunikácia vo vrcholovom manažmente sa zameriava na špecifické zložky komunikácie, ktorá sú takmer 80% manažérskej práce. Mojím východiskom sú teoretické aspekty komunikácie – ich vysvetlenie a aplikovanie je prvotným pilierom pre zvládnutie interpersonálnej komunikácie v pracovnom prostredí.

Hlavným cieľom programu je zdokonalenie sa v jednotlivých komunikačných schopnostiach kľúčových pre úspešné vedenie tímu a správne využívanie komunikácie v konkrétnych situáciách.

Kladiem dôraz na profesionalitu vo verbálnom aj neverbálnom prejave a na optimalizáciu komunikačných tokov v tíme alebo v celej firme. Zameriavam sa na zefektívnenie porád a pracovných meetingov, zníženie stresu, napätia a rizika vzniku problémov.

Účelom mojich konzultácií je naučiť klienta/klientov lepšie porozumieť komunikačnému procesu v organizácii, spoznať svoje komunikačné možnosti a rozvíjať ich ďalej s cieľom dosiahnuť osobný úspech a následne úspech celej firmy alebo organizácie.

Tento program je určený pre:

  • manažérov na rôznych úrovniach (vrcholový manažment, stredný manažment a nižší manažment)
  • špecialistov a administratívnych pracovníkov
  • pracovné tímy a skupiny
  • oddelenia podnikov a firiem
PRIHLÁSENIE NA ODBER NOVINIEK
Pre viac radosti, šťastia, úspechu a spokojnosti sa prihláste ešte dnes na odber noviniek
Žiaden spam. Len novinky z tejto stránky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.
Podeľte sa o tieto informácie s priateľmi ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page